“่挤、拥挤”泰语怎么说?每日一词:เบียด的泰语正确发音、含义

“่挤、拥挤”泰语怎么说?每日一词:เบียด的泰语正确发音、含义

很多人说学完了泰语入门语音,却不知如何继续下去:看到长句立刻头昏眼花,自己记单词又太无聊太枯燥,有时还特摸不着头脑……那不然,从今天起,跟着我们每天记一个单词吧。

说明:我们先从泰国小学基础词汇开始学习,所学的单词会给出泰语音标,例如:ก็的泰语音标写作[ก้าะ],同时为了配合刚刚学完入门语音的同学们,我们会将重点放在拼读规则上(分析单词到底发第几调),并挑选单词的常见用法或是句子,和大家一起分享哦

[2021.3.2]第1853个词:เบียด
看到单词后要做的第一件事:一定要自己想想”它有几个音节,每个音节分别该读第几调”

小编有话:如果总是靠别人告诉自己,那我们可能永远都只是能听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦

小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏

常见含义:
“[动词;副词]挤,拥挤
例:
เบียดเสียด 挤,拥挤,水泄不通
ชอบมานอนเบียด
喜欢挤在一起睡
เบียดจนขยับไม่ได้
挤得没法挪
เบียดเข้าไปในฝูงชน
挤进人群里
เบียดเสียดไปด้วยนักท่องเที่ยว
挤满了游客
ช่วงเลิกงานคนเบียดไหม
下班那段时间挤不挤?
เตียงใหญ่ นุ่มมาก นอน 4 คนไม่เบียดกัน
床很大很软,睡4个人也不挤
ทนเบียดนิดเดียวก็ถึงที่หมาย
挤挤就到目的地了
รถเมล์ก็คนเยอะคนเบียดเสียด
公交车人也很多很挤。
ไม่ต้องไปยืนเบียดกับคนมากมาย แถมวิวสวยด้วย
不用和很多人一起挤,而且风景也美
ที่นั่งให้เลือกเยอะแยะมากมาย โดยที่ไม่ต้องนั่งเบียดกับใคร
有很多座位可以选,不用和别人挤在一起

词汇:
นอน睡 ขยับ挪动 ฝูงชน人群 เลิกงาน下班 เตียง นุ่ม软   ทน忍  ที่หมาย目的地  วิว风景 เลือก选 

发音声调分析:
เบียด 是由 บ เ-ีย +  3个部分组成的。

เบียด [เบียด] 有1个音节:เบียด。
เบียด 中辅音 + 长元音 + 浊尾音  → 第2调

(你之前分析对了吗?^-^ )

音频示范:

RIPRO主题是一个优秀的主题,极致后台体验,无插件,集成会员系统
泰语学习网 » “่挤、拥挤”泰语怎么说?每日一词:เบียด的泰语正确发音、含义

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情