“่王冠”泰语怎么说?每日一词:มงกุฎ 泰语正确发音、含义

“่王冠”泰语怎么说?每日一词:มงกุฎ 泰语正确发音、含义

很多人说学完了泰语入门语音,却不知如何继续下去:看到长句立刻头昏眼花,自己记单词又太无聊太枯燥,有时还特摸不着头脑……那不然,从今天起,跟着我们每天记一个单词吧。

说明:我们先从泰国小学一年级基础词汇开始学习哦。所学的单词会给出泰语音标,同时我们会将重点放在拼读规则上(分析单词到底发第几调), 并挑选单词的常见用法或是句子,和大家一起分享哦。接下来就开始我们要学习的单词吧。

[2021.2.19]第1842个词:มงกุฎ

看到单词后要做的第一件事,就是一定要自己想想:它是有几个音节,每个音节分别应该读第几调哦。
小编有话:
如果总是靠别人告诉自己,那我们可能永远都只是能听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。
因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦
小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方
强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。

常见含义:
“[名词]王冠,桂冠”
例:
มงกุฎกระดาษ 纸质王冠
มงกุฎเพชร 钻石王冠
มงกุฎดอกไม้ 花冠,花朵头冠
วิธีทำมงกุฎดอกไม้ 
制作花朵头冠的方法
คว้ามงกุฎ 摘得桂冠
ญาญ่าสวมมงกุฎดอกไม้ งามดั่งเทพธิดา
Yaya头戴花朵王冠美若天仙
มงกุฎนี้ถูกออกแบบให้มีความทันสมัย โดยมีแรงบันดาลใจมาจากขนนกฟินิกซ์
这顶王冠被设计得很时髦,设计灵感来源于凤凰的羽毛
ตัวเรือนมงกุฎทำด้วยทองคำขาวบริสุทธิ์ประดับเพชร 18 กะรัต และไข่มุกทะเลใต้
王冠由铂金制成,以18克拉的钻石和南洋珠点缀
มงกุฎสวย ๆ เหล่านี้ราคาไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร่ 
这些漂亮的王冠,价格就不怎么可爱了
เขาได้รับมงกุฎเพชร มูลค่า 1,200,000 บาท
她得到了价值1200万泰铢的钻石王冠

词汇:
กระดาษ纸 เพชร钻石 ดอกไม้花 ดั่ง如同 ออกแบบ设计 แรงบันดาลใจ灵感 ขน毛  บริสุทธิ์纯净 ประดับ装饰 กะรัต克拉 ไข่มุก珍珠    มูลค่า价值 

发音声调分析:
มงกุฎ 是由 ม โ-ะ ง ก + -ุ ฎ  6个部分组成的。

มงกุฎ [มง-กุด] 有3个音节:มง、กุด。
มง 低辅音 + 短元音 + 清尾音 → 第1调
กุด 中辅音 + 短元音 + 浊尾音  → 第2调

(你之前分析对了吗?^-^ )

音频示范: 

RIPRO主题是一个优秀的主题,极致后台体验,无插件,集成会员系统
泰语学习网 » “่王冠”泰语怎么说?每日一词:มงกุฎ 泰语正确发音、含义

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情