“่烂、朽”泰语怎么说?每日一词:เปื่อย的泰语正确发音、含义

“่烂、朽”泰语怎么说?每日一词:เปื่อย的泰语正确发音、含义

很多人说学完了泰语入门语音,却不知如何继续下去:看到长句立刻头昏眼花,自己记单词又太无聊太枯燥,有时还特摸不着头脑……那不然,从今天起,跟着我们每天记一个单词吧。

说明:我们先从泰国小学基础词汇开始学习,所学的单词会给出泰语音标,例如:ก็的泰语音标写作[าก้าะ],同时为了配合刚刚学完入门语音的同学们,我们会将重点放在拼读规则上(分析单词到底发第几调),并挑选单词的常见用法或是句子,和大家一起分享哦

[2021.2.10]第1833个词:เปื่อย
看到单词后要做的第一件事:一定要自己想想”它有几个音节,每个音节分别该读第几调”

小编有话:如果总是靠别人告诉自己,那我们可能永远都只是能听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦

小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏

常见含义:
“[副词]烂,腐烂,,糜烂;漫无目的”
例:
ต้มจนเปื่อย 煮烂,熬烂
คิดเรื่อยเปื่อยทั้งวัน
整天都在漫无目的瞎想
ตั้งหม้อต้มหมูจนเปื่อย
架锅然后把猪肉煮烂
ปลาทองหางเปื่อย
金鱼尾巴烂了
เธอชอบกินผักเปื่อย ๆ
她喜欢吃煮得软烂的蔬菜
ใช้ไฟอ่อน ๆ ตุ๋นต่อไปจนไก่เปื่อยนุ่ม
用小火继续炖,直至鸡肉软烂
แผลยังไม่หายสนิท น้ำจะทำให้แผลเปื่อยและอักเสบได้
伤口还没好,水会让伤口腐烂和发炎
ทำไมตุ๋นเนื้อนาน 4 ชั่วโมงกว่าแล้วไม่เปื่อย
为什么肉都炖了4个多小时也不烂?
แม่ชอบกินอาหารประเภทต้ม ผักและเนื้อต้องต้มจนเปื่อย
妈妈喜欢吃煮的食物,蔬菜和肉都要煮烂

词汇:
ต้ม煮 ทั้งวัน整天 หม้อ锅 ปลาทอง金鱼 ผัก蔬菜 อ่อน弱 ตุ๋น炖 แผล伤口 หาย痊愈 สนิท完全 อักเสบ发炎 ประเภท种类 

发音声调分析:
เปื่อย 是由 ป เ-ือ -่  4个部分组成的。

เปื่อย [เปื่อย] 有1个音节:เปื่อย。
เปื่อย 中辅音 + 长元音 + 清尾音 + 第2调 → 第2调

(你之前分析对了吗?^-^ )

音频示范:

RIPRO主题是一个优秀的主题,极致后台体验,无插件,集成会员系统
泰语学习网 » “่烂、朽”泰语怎么说?每日一词:เปื่อย的泰语正确发音、含义

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情